SOS Dansk Autohjælp

Refusionsskema

Husk: Der refunderes på basis af kvitteringen. Vedhæft derfor venligst en scannet kopi af alle kvitteringer.

Personoplysninger
Specifikation af udgifter
Bilag nr. Udgiftens art Beløb i danske kroner  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Kontrolsum:  
Bankoplysninger
Bank
Reg. nr. Kontonr.
Tekst på kontoudskrift
Kommentar


Kundeservice

Telefon 7010 8092
Email kundeservice@dah.dk

Refusionsskema

Du er nu i gang med at sende din refusionsanmodning.

Du har vedhæftet følgende filer:

Jeg erklærer på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte. SOS Dansk Autohjælp A/S gør opmærksom på, at afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger kan medføre bortfald eller begrænsninger i dit forsikringsselskabs/SOS Dansk Autohjælp A/S' pligt til at yde refusion.