Refusjonsskjema NAF Veihjelp

Bruk dette skjema for å søke refusjon av merutgifter ved bruk av NAF Veihjelp.
Husk å skanne inn og legg ved kvitteringer for utleggene da refusjon skjer på bakgrunn av kvittering.
Antall personer i bilen:
Personopplysninger:
Spesifikasjon av utgifter:
Bilag nr. Utgiftens art Valuta Beløp  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Sum:  
Bankopplysninger:
Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:


NAF Kundesenter 23 21 31 00

Refusjonsskjema

Du er nå i ferd med å sende din refusjonssøknad.

Du har lagt ved følgende filer:

Jeg bekrefter at de innsendte opplysninger er korrekte. Jeg er kjent med at innsending av mangelfulle eller uriktige opplysninger kan medføre bortfall eller begrensning i retten til refusjon.